2023-02-28

(No. 0)  Misa 

Zagreb, Šestine, Ante Starčević, 127. obljetnica odlazka

---

Obrađeno [*]:

Molitva pred Grobom i Sveta Misa

---

[*] moguće zamienim bolje obrađenim inačicama neke od ovih slikopisa

---

Zanemarite donje, ako ne razumiete, ili u tražilicu "SHA256", te "PGP", da saznate koliko možete.

Za verificiranje obrađenih datoteka: ls-1
njihovi SHA256 sbrojevi: ls-1.sum
podpisani su: ls-1.sum.asc
mojim PGP-ključem.

 

---