Re: T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z95690…

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ T-com_161103_IgorButi.jpg (image/jpeg)
+ orig_bill_5019102951-206-5_5019102951_201610_R.pdf (application/pdf)
+ signature.asc (application/pgp-signature)
Delete this message
Author:  Miroslav Rovis
Date:   
To:  T-com prigovori
Subject: Re: T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]
Štovani!

Nadam se da ste u drugom mom e-pismu (nastavljam sa daljnjom razpravom,
odgovaranjem na moje prvo e-pismo vama) jasno vidjeli, i da vam nije
težko razumjeti da:

*******************************************
Molim vas korigirajte sve račune (dakle i za *lipanj*) od kako sam
prešao na svjetlovod.
*******************************************

A u prvom sam vas pitao, te se nadam da i to ste kadri jasno razumjeti,
kao i odgovoriti:

On 161121-15:43+0100, Miroslav Rovis wrote:
>
> Dakle, kako ste došli, kojim proračunom, da je to bila preplata od točno
> 103,27 kuna?
>
> Unapried hvala na odgovoru!


Naime, molim vas, otvorite privitak:

T-com_161103_IgorButi.jpg

u kojem se jasno navodi da je preplata za, ponovnim čitanjem vidim da
je, valjda, ipak provedena izpravna detaljna analiza od mog prjelazka na
svjetlovod....

(( a to znači da moja druga današnja e-poruka na adresu
vjerovatno ne će ništa promjeniti na stvari... Ah...
sporo pratim, ostario sam... ali samo vi slobodno još jednom sve
proanalizirajte... Nadoknadite za prevelik nehat do sada... Pa ovo traje
već pre dugo! ))

S tim dopisom od 3. studenoga 2016 sam, moram priznati, zadovoljan.
Djeluje ljudski, noramlno, bez neke nelustrirane kivnosti koju susrećem
kod nekih valjda boležljivih drugih djelatnika s kojima sam imao
ozbiljnih problema...

U tom dopisu od 3. studenog ( T-com_161103_IgorButi.jpg ) navodi se da
je iznos preplate ukupno:

******************
181,52 kn
******************

Ali se postavlja pitanje, koliko točno ja trebam sada platiti?

Kako to da je sve odtalo nejasno?

Ma pogledajte sami Račun koji mi je dostavljen, evo vam ga u privitku,
ta valjda su računi javni u Republici Hrvatskoj?

orig_bill_5019102951-206-5_5019102951_201610_R.pdf

Koliko dakle da ja sad platim? Sigurno ne 369,50 kn koliko ima na
navedenoj uplatnici, koja je sastavni dio gornjeg PDF-a! Sigurno ne!

***********************************
Jeste li u stanju poslati točan pravi iznos, od kojeg je odbijena
dosadašnja preplata?
***********************************

Ili opovrgnite dopis štovanog Igora Butija i poništite da je iznos
preplate 181.52 kn. Ali službenim dopisom... A ne SMS-om...

Unapried hvala!

--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr