Uvodno slovo

Izvornik svih prievoda ovog odjeljka:

Mayer-McHugh, New Atlantis jesen 2016.

 

početna;  prievodi: predslovo  pregled 

 

(korienskim pravopisom)

 

izvornik ove stranice prievoda 

Ovo je izvješće napisano za obću javnost i za stručnjake umnog zdravlja da prizove pozornost prema — i pruži izvjestan znanstveni uvid o — predmetima i problemima umnog zdravlja s kojima su suočene LGBT populacije.

Ono je nastalo iz zahtjeva Paul-a R. McHugh-a, M.D., bivšeg predstojnika psihijatrije pri Bolnici Johns Hopkins i jednog od vodećih psihijatara u svietu. Dr. McHugh je zatražio da ja pregledam monograf kojeg su on i kolege bili zacrtali o predmetima povezanim sa spolnom orientacijom i identitetom; moj prvotni zadatak bio je da jamčim točnost statističkih inferencija i da pregledam dodatne izvore. U mjesecima koji su sliedili, pomno sam pročitao preko pet stotina znanstvenih članaka o ovim temama a razmotrio još stotine dodatnih. Nađoh se uzbunjen saznanjem da LGBT zajednica nosi nesrazmjernu razinu problema umnog zdravlja u uzporedbi s populacijom kao cjelinom.

Kako je moje zanimanje raslo, krenuh izučavati iztraživanja širom raznovrstnih znanstvenih polja, uključujući epidemiologiju, genetiku, endokrinologiju, psihijatriju, neurologiju, embriologiju, te pedijatriju. Također sam pregledao mnoge od akademskih empiričkih studija provedenih u družtvenim znanostima uključujući psihologiju, sociologiju, politologiju, ekonomiju, te studije roda.

Prihvatio sam preuzeti ulogu vodećeg auktora, pišući tekst izponova, te ponovno ga organizirajući, i proširujući. Podupirem svaku rečenicu ovog izvješća, bez pridržanosti i bez predrasuda koliko do ikakvih političkih ili filozofskih razprava. Ovo izvješće jest of znanosti i medicini, ništa više a nit išta manje od tog.

Čtioci koji se (u nedoumici) pitaju o sintezi iztraživanja iz toliko različitih polja ovog izvješća možda bi rado ponešto saznati o njegovom vodećem auktoru. Ja sam akademik punog radnog vrjemena koji se bavim svim aspektima podučavanja, iztraživanja, te stručnom uslugom. Ja sam biostatističar i epidemiolog koji se fokusira na dizajn, analizu, te interpretaciju eksperimentalnih i observacijskih podataka u javnom zdravstvu i medicini, posebice kad su podatci kompleksni u terminima znanstvenih predmeta i problema koji ih prožimaju. Ja sam iztraživački liečnik, koji sam se izučio u medicini i psihijatriji u Ujedinjenom Kraljevstvu i postigao Britanski ekvivalent (M.B.) Američkom M.D.-u. Nikad nisam prakticirao medicinu (uključujući psihijatriju) u Sjedinjenim Američkim Državama ili inozemstvu. Svjedočio sam u više desetaka federalnih i državnih sudskih postupaka i regulatornih saslušanja, u većini slučajeva pregledavajući znanstevnu literaturu da bih pojasnio predmete pod ispitivanjem. Jako podupirem jednakost a protivim se diskriminaciji LGBT zajednice, te sam svjedočio za njihovu stranu (u postupcima) kao ekspert za statistiku.

1

Moje dužnosti punog radnog vrjemena i djelomičnog radnog vrjemena bile su u dvadeset i tri discipline, uključujući statistiku, biostatistiku, epidemiologiju, javno zdravstvo, socijalnu metodologiju, psihijatriju, matematiku, sociologiju, politologiju, ekonomiju, te biomedicinsku informatiku. Ali moji su iztraživački interesi varirali znatno manje nego moje akademske dužnosti: fokus moje karijere bio je izučiti kako se statistika i modeli primjenjuju duž disciplina, s ciljem da poboljšam uporabu modela i analitike podataka u procjeni predmeta od interesa u domenama planiranja, regulacije i zakonodavstva.

2

Ja sam trenutačno boravištni učenjak u Odjelu Psihijatrije pri Johns Hopkins Školi Medicine te profesor statistike i biostatistike na Državnom Sveučilištu Arizone. Do 1. srpnja 2016. također sam držao dužnosti djelomičnog radnog vrjemena pri Johns Hopkins Bloomberg Školi Javnog Zdravstva i Školi Medicine, te pri Klinici Mayo.

Poduhvat toliko ambiciozan kao što je ovo izvješće ne bi bio moguć bez savjetovanja sa i preporuka od strane mnogih darovitih učenjaka i urednika. Ja sam zahvalan na velikodušnoj pomoći Laura-i E. Harrington, M.D., M.S., psihijatrici široke naobrazbe u internoj medicini i neuroimunologiji, čija se klinička praksa fokusira na žene u životnom prielazu, uključujući afirmativnu obradu i terapiju za LGBT zajednicu. Ona je dopriniela cielom izvješću, posebice dajući ekspertno mišljenje u odjeljcima o endokrinologiji i iztraživanju mozga. Također me zadužio Bentley J. Hanish, B.S., mladi genetičar koji očekuje diplomirati školu medicine 2021. godine kao M.D./Ph.D. u psihijatrijskoj epidemiologiji. On je doprinio čitavom izvješću, posebice onim odjeljcima koji se tiču genetike.

3

U tieku pisanja ovog izvješća, savjetovao sam se s brojnim pojedincima koji su tražili da im ne zahvalim poimence. Neki su se bojali ljutitih reakcija od strane militantnijih elemenata LGBT zajednice; drugi su se bojali ljutitih reakcija od grubljih elemenata religioznih konzervativnih zajednica. Najviše, međutim, zabrinjava što su se neki od njih bojali represalija od strane njihovih vlastitih sveučilišta radi njihovog bavljenja takvim kontroverznim temama, bez obzira na sadržaj izvješća — tužno nam to konstatira o akademskoj slobodi.

Posvećujem svoj rad na ovom izvješću, prvo, LGBT zajednici, koja nosi nesrazmjernu razinu problema umnog zdravlja u uzporedbi s cielom populacijom. Moramo iznaći načine da ublažimo njihovo trpljenje.

Posvećujem ga također učenjacima koji provode nepristrana iztraživanja u temama od javne proturiečnosti. Ne izgubili oni nikad svojih putova u političkim uraganima.

Te iznad svega, posvećujem ga djeci koja se bore sa svojom spolnošću i rodom. Djeca su poseban slučaj kad se radi o rodnim predmetima i problemima. U tieku njihovog razvitka, mnoga djeca iztražuju pomisao da su suprotnoga spola. Neka bi djeca možda mogla poboljšati vlastito psihološko blagostanje ako ih se ohrabri i poduprje u njihovoj preko-rodnoj identifikaciji, posebice ukoliko je ta identifikacija jaka i vrjemenski uztrajna. Ali gotovo se sva djeca u konačnici identificiraju sa svojim biološkim spolom. Ideja da se jedno dvogodišnje diete, nakon što je izrazilo misli i ponašanje koji (inače) identificiraju suprotni spol, može obilježiti kao transrodan pojedinac/pojedinka nema absolutno nikakva oslonca u znanosti. Uistinu, zločinski je vjerovati da bi svu djecu koja imaju rodno-netipične misli ili ponašanja u nekoj točki svog razvitka, posebice prije puberteta, trebalo ohrabriti da postanu transrodni.

Kao građani, učenjaci, te klinički liečnici koji se bavimo problemima s kojima se sučeljavaju LGBT ljudi, ne bismo trebali biti dogmatski predani ikojim posebnim motrištima o prirodi spolnosti ili rodnog identiteta; naprotiv, trebamo biti u prvom i najvećem redu vođeni potrebama pacijenata koji se (sa svojim problemima) bore, i trebamo otvorenih umova tražiti putove da im pomognemo voditi smislene živote u dostojanstvu.

    Lawrence S. Mayer, M.B., M.S., Ph.D.

---

1 Paragraf od 65 rieči na ovom je mjestu izostavljen, da bi ukupni prjevedeni ekscerpt bio manji of 1000 rieči.
( A paragraph of 65 words has been left out at this point. so that the entire translated excerpt be of less than 1000 words. )

2 Paragraf od 59 rieči ovdje izostavljen, iz istog razloga.
( A paragraph of 59 words here left out, for same reason. )

3 Paragraf od 29 rieči ovdje izostavljen, iz istog razloga.
( A paragraph of 29 words here left out, for same reason. )