Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T2015030200UJ]

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ (application/pgp-signature)
Delete this message
Author:  Miroslav Rovis ('1', at HT.HR)
Date:   
To:  info@t.ht.hr
CC:  infocentar.ElektraZagreb
Subject: Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T2015030200UJ]
Štovani <nepoznati> dopisniče iz T-com-a,
Štovani iz Elekre,

On Wed, Feb 25, 2015 at 02:28:03PM +0100, wrote:
>
> Poštovani,
>
> kako bismo izvršili detaljnije provjere po računima i aktivnim
> uslugama, molimo vas da nam dostavite svoj OIB ili poziv na broj s
> jednog od zaprimljenih računa koji je izdan od strane Hrvatskog
> Telekoma.

To ću dostaviti na dnu, da i Elekra vidi moj zahtjev koju ću tamo
navesti.

> Nadalje, dobivat ćete dva računa.

Dobivao bih, čitajte dolje. Ali poštedite me, molim vas, zapovjedajućeg
tona.

> Na HT računu iskazuje se trošak potrošene el. energije, naknada za
> obnovljive izvore, naknada za opskrbu el. energije. HT-ov račun šalje
> se mjesečno.
>
> HEP ODS-u (operatoru distribucijskog sustava) plaćat ćete mrežarinu
> (korištenje prijenosne i distribucijske mreže) i naknadu za mjernu
> opskrbu. Račun se ispostavlja dvaput godišnje (svakih 6 mjeseci), a
> mjesečno se plaćaju tzv. »akontacijske rate«.


Dobro, tako bi to bilo...
> ...[rez]...
>
> Hrvatski Telekom d.d.
> Odjel za e-podršku
> E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
> Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )


Obratite molim pozornost, i odgovorite na dodatna moja pitanja i zahtjev.
> ----------------------------
> From:
> Sent: 24.02.2015 8:32
> To:
> Cc:
> Subject: Povrat preplate, šifra kupca 17440479
>
> Štovani T-com!
> Štovani ElektraHEP!


Obratite molim pozornost i u ovoj poruci koju poslah 24. veljače, a
također, da ne velite da je moje pitanje bez osnova, obratite pozornost
da na ovu drugu adresu pored vaše adrese, dakle na adresu
poslah također još 31. siečnja upit/zahtjev.

Adesa nalazi se na poleđini svih računa HEP Elektre
i službeni je način elektroničke komunikacije s njima (NETOČNO, vidi
dalje).

Ja s vaših servera nisam dosad, čini se (podpitanje: jeste li filtrirali
i neposlali, ili jeste li poslali s vaših servera onu zadnju moju poruku
poslije ove na koju odgovarate iz T-coma?... vidi izpravak dalje))

IZPRAVAK: U međuvrjemenu primjetih da je razlog moja slabovidnost.
Trebao sam poslati upit na:

a ne kako poslah, bez početnog "infocentar." Zato to izpravljam šaljući
na tu podpunu adresu ovo e-pismo.
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Po naravi domena, međutim, da ste i onako poslali (a pokušaj bje samo
jedan, kakva krutost!), stiglo bi na njihovu domenu, i oni bi to
dostavili gdje treba! Zar ne bi stiglo, ElektraZagreb?
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---

Ova nemogućnost komunikacije s Elektrom, za koji problem sam djelomično
ja kriv, ne bi bila bitna, kad ja ne bih imao svoju struju preplaćenu,
dakle više struje plaćeno nego što sam je potrošio, za oko 1,000.00 kuna
(sada dodatno umanjeno za nov utrošak, naravno), kako sam jasno naveo u
svim pismima.

Dakle, štovani T-com i štovana Elektra, budući da imam preplaćenu struju
kod Elektre, ja bih molio da mi se omogući da ostanem kod Elektre, te da
se poništi ugovor sa T-com-om u podpunosti. Tako su dečki i rekli, da
mogu razvrći kad hoću ugovor s T-com-om, rekli su to kad sam prelazio k
T-com-u, dečki: vaši T-com agenti u prolazu u našoj zgradi, ljubazni za
razliku od nekih network administratora koji me lažno obtužuju i
dodijavaju na razne načine (da ne duljim o tome).

Pa dakle, u svrhu nastavka plaćanja prema računima, mjesečnim, koj imam
od strane ElektreZagreb (za svaki mjesec od veljače do srpnja 2015 po
210.29 kn, a ne kako je navedeno u objašnjenju iz T-com-ove poruke,
tekst se može pročitati iznad...)

#########################################################################
Pa, dakle ovim redcima izjavljujem da želim nastaviti plaćati struju kod
ElektreZagreb, a prekinuti neostvareni predplatnički odnos s T-com-om za
el. energiju, i u tom smislu primite ovim redcima to na znanje, i vi
Elektra, i vi T-com, a podkrjepljujem tu izjavu i, kako je T-com (u
srodnu svrhu) iznad tražio, svojim OIB-om:

OIB:    36664062702


(Ako je potrebno, mogu poslati i preslik svoje osobne izkaznice, kao
dodatnu podkrjepu.)

#########################################################################
Molim i ElekruZagreb, i T-com, da mi na moj gornji zahtjev odgovore.
#########################################################################
#########################################################################

Moji navodi i priedlozi i drugo iz donje poruke mogu se, s promjenom
okolnosti, u ovo kasnije vrieme, primjeniti samo s dosta preinaka...

Ipak donju poruku, na uvid Elektri Zagreb, ostavljam.

Samo po jedan pokušaj (naveli su tako kad su mi vratili poruku kao
"undeliverable", da su [samo jednom] pokušali, i da ne će ponovno
pokušati), a domena je dobra. Kakva krutost od strane T-com-a!

To bi bilo stiglo i s tom djelomično, ne sasvim neizpravnom, ne!,
djelomično neizpravnom adresom po svim uzusima Mreže! Jer samo vlastnik
domene je dužan razpolagati svojim adresama, i domena ako je izpravna (u
ovom slučaju "hep.hr"; domena je onaj "string" [=red znakova/slova]
poslije "@", ako je domena izpravna školsko pravilo koje uče svi network
administratori, temeljno pravilo na Svjetskoj Mreži je da se tada
e-poruka dostavlja na tu domenu i vlastnicima domene prepušta daljnju
brigu kamo i kome tu poruku prosliediti, njima, pod njihovom domenom!

Nema novog teksta dolje za T-com, nego samo jedna od ranijih poruka koju
iz *** razloga Elektra nije dobila, te poslije nje moj današnji podpis (a
cielo je e-pismo i mojim PGP podpisom podpisamo.)

> ponovno šaljem poruku koju poslah prije tri i pol tjedna. Ona je dolje
> izpod.
>
> Nije mi međutim jasno, jer sada imam dva različita računa za struju, što
> trebam platiti. (Uviek imadoh samo jedan račun mjesečno.)
>
> [[ Ne želim imati dva, nego jedan račun za svaki mjesec, kao prije. ]]
> =======================================================================
>
> Imam račun za el. energiju Hrvatskog Telekoma, dospieće 25.veljače.
> Imam račun za el. energiju HEP Elektra, dospieće 15.veljače.
>
> A imam i novce koje, jer T-com mislim da nije iz *** razloga omogućio da
> moju poruku dolje Elektra primi, koji mi još nisu vraćeni.
>
> Molim podrobno objašnjenje, što i kako postupiti sada u vezi s
> plaćanjem/ne-plaćanjem čega, čega ne, i kako se o tome dogovoriti.
>
>
> ####### donju poruku poslah 31. siečnja #########
> ####### ElektraHEP je, mislim, ali ne znam, nije primila #########
> Štovani!
>
> Imam značajnu predplatu, nejasan mi je točan izno, jer sam prilikom
> prelazka na ugovor za struju s T-com-om dobio tri računa.
>
> Od ta tri računa zanemarujem onaj "izdat" 2. siečnja 2015.
>
> Ali druga dva su oba "izdata" 21. siečnja.
>
> Jedan veli predplata 999,36 kn, te istodobno potražuje 34,87 kn,
> dospieća 15. siečnja, što plaćam. Taj veli preplata je 999,36 kn.
>
> Drugi nema računa s dospiećem u siečnju, nego 16. veljače, što ostavljam
> za kasnije. A taj veli preplata je 880,06 kn.
>
> Dok ovo pišem, vjerujem da je ovaj kraćeg iznosa kojeg treba uzeti kao
> posljednjeg, zato je taj veli "za obračunsko razdoblje ... [do]
> 19.01.2015", dok onaj dužeg iznosa veli "za obračunsko razdoblje ...
> [do] 01.01.2015".
>
> Izpravite me ako je moje razumievanje gornjeg netočno.
>
> Dok ovo stigne, račun dospieća u siečnju bit će uplaćen.
>
> Pa vas molim da primite na znanje da želim podići svu preplatu.
>
> Te, molim vas, ukoliko ovaj moj zahtjev nije dostatan u tu svrhu,
> uputite me kako dalje postupiti.
>
> Unapried hvala!
>

--
Sa dužnim štovanjem!

Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr