RE: izmišljeno "SPAM"-iranje sa miro.rovis@croatiafidelis.hr…

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ (text/html)
Delete this message
Author:  T-com prigovori
Date:   
To:  Miroslav Rovis
Subject: RE: izmišljeno "SPAM"-iranje sa miro.rovis@croatiafidelis.hr 5269546-2017 [T2017122802NCZ12776313] WAS Re: [t-com #4126606] Automatski odgovor: Re: Upozorenje T-Com administratora

Poštovani gospodine Rovis,

zaprimili smo Vaše prigovore vezano za onemogućavanje korištenja Vaše e-mail adrese uslijed slanja spam poruka te smo izvršili sve potrebne provjere.

Provjerom je utvrđeno kako Vam je tijekom 2015. godine zaista bilo onemogućeno korištenje e-mail adrese, međutim od nadležne službe nismo zaprimili informaciju koje su Vaše e-poruke identificirane kao spam poruke.

Stoga Vam se ovim putem iskreno ispričavamo zbog cjelokupne nastale situacije i izazvanih neugodnosti. Napominjemo kako nam niti u jednom trenutku nije bila namjera izazvati Vaše nezadovoljstvo.

U znak isprike izvršili smo financijsko odobrenje Vašeg računa broj 5019102951-220-0 za prosinac 2017. godine te ga niste dužni podmiriti.

Nadamo se kako ćete našu ispriku prihvatiti i kako će naša daljnja suradnja, unatoč ovoj i drugim neugodnim situacijama koje ste imali tijekom naše dosadašnje suradnje, biti uspješna i na obostrano zadovoljstvo.

Uz zahvalu na razumijevanju, srdačno Vas pozdravljamo.

Na ovaj odgovor imate pravo pritužbe Povjerenstvu za pritužbe u drugostupanjskom postupku putem Odsjeka za upravljanje pritužbama, u roku 30 dana nakon primitka istog.

S poštovanjem

Voditelj u Odsjeku za upravljanje pritužbama
Igor Buti

Hrvatski Telekom d.d.
Odsjek za upravljanje pritužbama
Adresa:          p.p. 21, 10 020 Zagreb
E-mail adresa:     
Facebook:        http://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ( http://www.facebook.com/HrvatskiTelekom )----------------------------
From: Miroslav Rovis <>
Sent: 28.12.2017. 13:00
To:
Cc: Iveta, Tomislav <>
Subject: izmišljeno "SPAM"-iranje sa WAS: Re: [t-com.hr #4126606] Automatski odgovor: Re: Upozorenje T-Com administratora
šalje:
Miroslav Rovis,
Vankina 4,
10020 Zagreb

prima:
Hrvatski Telekom d.d.
Odsjek za upravljanje pritužbama,
Povjerenstvo za pritužbe
p.p. 21, 10020 Zagreb

dne 28. prosinca 2017.

Ovo je odgovor, jednak u papirnatoj inačici i u elektronskoj inačici (papirnata
inačica bit će samo izpis elektronske inačice; moguće bude potrebno dopisati i
poslati, i opet u obje te inačice, ERRATA), u sliedu nakon niže prikazanih
dokumenata.

Prvi predhodni dopis, T-com-ov, na kojeg je ovo nastavno u sliedu, jest u
privitku:
171127_T-com_spam_01.jpg (molim otvoriti/pregledati) koji je od 27. studenog
2017. i sadrži nejasan odgovor, ali isti odgovor može jedino biti odgovor na,
predhodnu u sliedu, moju pritužbu:

171115_T-com_spam_miroR_CF_Kad_01.jpg (molim otvoriti/pregledati) koja je od
15. studenog 2017. a koja je naslova kao i ova e-poruka/papirnata
drugostupanjska pritužba, i koja jest zaprimljena u Avenue Mall-u nadnevka 15.
studenog kako je nadnevak točno upisao vaš djelatnik Tomislav Iveta tog dana, u
blizini svog podpisa, te iznad T-com pečata pri dnu (proslieđujem i njemu ovu
--samo-- e-poruku na uvid; ne volim ljude spominjati iza njihovih leđa), a
"Transmission Log" ima pogrješan nadnevak koji nadnevak se ima zanemariti:

171115_T-com_spam_miroR_CF_Kad_02.jpg (molim otvoriti/pregledati)

Obrazloženje zašto je podpuno pogrješna nejasna uputa da se obratim na
: jasno je iz e-poruke na koju odgovaram da se ja jesam 13.
siečnja 2015. doista obratio na istu e-adresu. Pa ako nisu odgovorili, onda po
svim pravilima valja tražiti odgovor na višem nivou, a ne na istom.

Molim pregledati moj upit, na Engleskom, koji je također kao i Hrvatski jezik,
službeni jezik Europske Unije u čijem sastavu je naša Republika Hrvatska. Isti
dopis imate i, pored Engleskog, u Hrvatskom prievodu u mojoj uručenoj pritužbi
od 23. travnja 2015. broj 27500709, primila Marija Matukanović u "Sky
Office"-u.

Pa molim da drugostupanjsko tielo koje će pregledati ovaj predmet odgovori,
prepisujem iz pritužbe od 15. studenog 2017 (osim već upravo navedene
identifikacije uručbene pritužbe, u tekstu samo "ur.br.27500709"):

Tu (u ur.br.27500709) na moje jasno pitanje (na predzadnjoj stranici Hrvatskog
prievoda) pišem:

"Ja vam mogu reći s dosta vjerovatnoće... ako mi date vrieme kad je ta poruka
poslata... [ili poruke poslate], s nekih od mojih računala spojenih na vaše
server-e i ...dati vam više podataka o tome [ako se radi o intruziji]."

Navedite u koje vrieme/ena, te koga sam to ja, u to vrieme/ena, SPAM-irao. Ili
se izpričajte za izmišljanje i nadoknadite za nanesenu uvrjedu.

Naime, oko 6 mjeseci sam bio bez .

Unapried hvala na odgovoru!

( samo je podpis današnji sasvim na dnu u daljnjem tekstu, sama proslieđena
poruka, skoro jedina bez HTML-entities od svih poruka T-com-ovih kroz par
godina, te doslovce *jedina* --ali morao bih to provjeriti-- *jedina*
automatska poruka sa vraćenim podpunim odgovorom koju sam od T-com-a ikad
primio... kako oni koji kvare e-poruke sramote moju Hrvatsku, ne samo T-com!...
Ponovno: samo je podpis sasvim na dnu nov, ostalo je jako staro, ali pitanje,
do sad neodgovoreno, ostaje isto: koga sam ja to SPAM-irao i kada? Preko 5
mjeseci --pregledao sam svoje elektroničke arhive, nije baš 6 mjeseci nego je
preko 5 mjeseci-- ste mi oduzeli uporabu ... I da
mi niste dužni reći temeljem čega??!! )


On 150113-23:07+0100, Hrvatski Telekom wrote:
>
> (scroll down for English version)
>
> * Ovo je automatizirani odgovor na poruku poslanu na *
>
>
> Poštovani,
>
> ova adresa namijenjena je isključivo za prijavu zlouporabe koju su počinili
> HT korisnici. Prijava zloupotrebe bit će istražena, a ukoliko se utvrdi
> prekršaj, poduzeti daljnji potrebni koraci u skladu s našim Uvjetima
> korištenja, koji su dostupni na web adresi
> https://www.hrvatskitelekom.hr/pravne-napomene.
> Prijavu zlouporabe koju nisu počinili HT korisnici potrebno je poslati
> pružatelju usluga (ISP-u; Inetrnet Service Provideru) počinitelja.
> Skrećemo Vam pozornost da nećete primiti osobnu obavijest o obavljenim
> postupcima, već samo automatsku potvrdu kada ova prijava bude zaključena.
>
> Da bismo Vašu prijavu mogli kvalitetno obraditi, bit će nam potrebno što više
> dostupnih informacija, te vas stoga molimo da nam dostavite sve relevantne
> podatke koje posjedujete. Prijave sa nedovoljnim ili manjkavim informacijama,
> neće se razmatrati.
>
> Detaljne upute:
>
> -- skeniranje portova i pokušaji upada u sustave --
>
> U slučaju ovakvih incidenata, molimo da nam pošaljete sve dostupne
> informacije, a posebno izvadak iz firewall programa kojim je detektiran
> pokušaj. Provjerite da se tu nalaze sljedeći podaci:
> - datum i vrijeme incidenta, uključujući i vremensku zonu
> - izvorišna IP adresa i broj porta
> - dolazna (Vaša) IP adresa i broj porta
> - primijenjeni protokol
>
> Valja naglasiti da će obrađeni biti samo pokušaji koji dolaze sa IP adresa
> koje pripadaju HT-u. (Neki programi omogućuju automatsku obradu te slanje
> prijava na odgovarajuće Abuse službe - primjerice MyNetWatchMan, više na web
> adresi:
> http://www.mynetwatchman.com/ )
>
>
> -- mail i/ili usenet spam --
>
> Kod prijave mail i news spam-a, potrebno je poslati potpuno zaglavlje koje
> sadržava IP adresu te vrijeme slanja maila.
>
> IP adresa odmah iznad From: polja u zaglavlju maila, odnosno
> posljednja Received: linija gledano odozgora, ukazuje na providera sa čijih
> IP adresa spam dolazi.
>
> Raspon T-Com IP adresa je:
> 83.131.0.0 - 83.131.255.255
> 89.172.0.0 - 89.172.255.255
> 194.152.192.0 - 194.152.255.255
> 195.29.0.0 - 195.29.255.255
> 78.0.0.0 - 78.3.255.255
> 93.136.0.0 - 93.143.255.255
>
> Ukoliko se radi o nekoj od tih adresa, pošaljite nam prijavu. Ukoliko se radi
> o nekoj drugoj adresi, nažalost vam nećemo biti u mogućnosti pomoći, obzirom
> da HT ima ovlasti samo nad IP adresama u svojem vlasništvu. Kako biste
> utvrdili kojem provideru pripada određena IP adresa, možete pretražiti neku
> od baza na adresama:
> http://www.ripe.net/perl/whois
> http://www.arin.net/whois/index.html
> http://www.apnic.net/search/index.html
>
> Također, prilikom prijave, molimo da:
> - nam ne šaljete kompletne izvatke iz Vašeg firewall programa, već samo one
> dijelove koji se direktno odnose na HT IP adrese.
> - nam ne prosljeđujete poruke primljenog spama, jer se time gubi originalno
> zaglavlje.
> - nam ne šaljete whois ili tracert provjere, obzirom da ti podaci nisu
> relevantni za prijavljeni slučaj,
> - nam ne šaljete prijave za spam koji je primljen na Vaše mail adrese koje
> imate kod HT-a, a koji nije poslan sa naših IP adresa.
>
> Umjesto toga, preporučamo neki od servisa koji će utvrditi izvorišnu IP
> adresu, te automatizmom poslati prijavu odgovarajućoj abuse službi, (npr.
> http://www.spamcop.net), kao i filtriranje nepoželjnih mailova nekim od za to
> namijenjenih programa (npr. www.mailwasher.net).
>
>
> -- objava neprimjerenog i/ili eksplicitnog sadržaja na internetu ?-
>
> Kod prijave ovakvog sadržaja potrebno je poslati mrežnu adresu i/ili IP
> adresu na kojoj se nalazi sadržaj.
>
>
> Ova e-mail poruka je automatski generirana kao potvrda zaprimanja Vaše poruke
> s temom "Re: Upozorenje T-Com administratora". Nema potrebe za odgovorom na
> ovu poruku - ona samo znači da je u našem sustavu za kontakte s korisnicima
> kreiran novi zapis za poruku koju ste poslali.
>
> Vaša poruka dobila je ID oznaku 4126606. Molimo da u svim daljnjim porukama
> koje ćete nam slati vezanim uz ovu poruku u Subject liniji ostavite i ovaj
> tekst:
>
> [t-com.hr #4126606]
>
> Tako će naš sustav znati da se radi o poruci vezanoj upravo uz ovaj ID.
>
>
>
> Zahvaljujemo na suradnji,
>
> Vaš
>
>
>
>
> * This is an automated response for the e-mail sent to *
>
>
> This e-mail address is exclusively for reporting abuse actions made by users
> of Croatian Telekom. The report of the abuse actions will be investigated,
> and if a violation is determined, necessary steps will be made in accordance
> with our Terms of Use which can be found on the following URL:
> https://www.hrvatskitelekom.hr/pravne-napomene.
> Reporting an abuse action that wasn't made by users of Croatian Telekom must
> be sent to the appropriate Internet Service Provider.
> We take it into your attention that you will not receive a personal
> notification of the actions taken, apart from an automated confirmation when
> your report is considered resolved.
>
> In order for your report to be processed with the best possible efficiency,
> we will require as much information as is available, so we ask you to provide
> us with all the relevant information you have. Reports with insufficient or
> faulty information will not be taken into consideration.
>
> Detailed instructions:
>
> Port scanning and system intrusion attempts --
>
> In case of such an incident please provide us with all available information,
> especially the extract from your firewall program with which the misdemeanour
> was detected. Please check that the following information is provided:
> -Time and date of the incident, including the time zone
> -The source IP address and port number
> -Incoming (Your) IP address and port number
> -The applied protocol
>
> It is important to stress out that only attempts coming from IP addresses
> that belong to Croatian Telekom will be processed.
> (Some programs provide automatic processing and report sending to the
> appropriate Abuse service - e.g. MyNetWatchMan, for which you can find more
> information on : http://www.mynetwatchman.com/ )
>
>
> -- Mail and/or usenet spam --
>
> If reporting mail and news spam, we require the full header containing the IP
> address and the time the mail was sent.
>
> IP address above the From: field in the mail header, i.e. the last Recived:
> line when looking from above, points out to the provider from who's IP
> addresses the spam mail is coming.
>
> The range of HT IP addresses is:
> 83.131.0.0 - 83.131.255.255
> 89.172.0.0 - 89.172.255.255
> 194.152.192.0 - 194.152.255.255
> 195.29.0.0 - 195.29.255.255
> 78.0.0.0 - 78.3.255.255
> 93.136.0.0 - 93.143.255.255
>
> If one of the abovementioned addresses is involved, send us a report. If some
> other address is concerned we will unfortunately not be able to help you,
> because Croatian Telekom only has authority over its own IP address range. To
> determine the provider of the IP address, you can use some of the following
> URL's:
> http://www.ripe.net/perl/whois
> http://www.arin.net/whois/index.html
> http://www.apnic.net/search/index.html
>
> In addition, while reporting, please:
> - don't send us complete extracts from your firewall program but only those
> parts that are directly related to Croatian Telekom IP addresses.
> - don't forward us messages of the received spam because by that action the
> original header is lost
> - don't send us whois or tracert reports, because that data is not relevant
> for your report
> - don't send us reports of spam that you received on your Croatian Telekom
> email address if the spam wasn't sent from our IP address range.
>
> Instead, we recommend some of the following services which will determine the
> source IP address and automatically send a report to the appropriate Abuse
> service (e.g. http://www.spamcop.net), as well as using some of the
> appropriate programs to filter out undesirable e-mails. (e.g.
> www.mailwasher.net).
>
>
> -- Publication of inappopriate and/or explicit web content on the Internet?-
>
> If reporting this kind of web content, please provide us with network address
> and / or IP address of the content
>
>
> This e-mail message was automatically generated as a confirmation that we
> received your report with the topic "Re: Upozorenje T-Com administratora".
> There is no need for you to reply to this message - it only means a new log
> for the message you sent was created in our user contact database.
>
> Your report's ID mark is 4126606. We ask of you that in all further messages
> you might send us you include this text in your Subject field:
>
> [t-com.hr #4126606]
>
> That way our system will know that it is a message directly related to this
> ID mark.
>
>
>
> Thank you for your cooperation,
>
> Your
>
>
>
> -------------------------------------------------------------------------
> I'll give a translation, so my English speaking friends can see the
> problem imposed on me (probably for no reason, or even completely
> invented, for purposes of censorship; but let's see if we can talk with
> those at all...).
>
> I'll try and keep to literal translation when I can, will resort to more
> descriptive and equivalent translation where it fits better.
>
> Štovani T-com! (Respectable T-com!) moj odgovor nađite nakon prievoda
> vašeg teksta! (find my reply after the translation of your text).
>
> On Wed, Jan 07, 2015 at 04:14:47PM +0100, wrote:
> >
> > Postovani,
> Dear Customer,
> >
> > Nadzorom naseg servera uocili smo da je s Vaseg korisnickog
> > imena: rovismi1 generiran mail potencijalnog reklamnog sadrzaja (spam mail).
> After inspecting our server we have noticed that from Your user account:
> rovismi1 there has been generated a mail of potentially promotive
> content (spam mail).
> >
> > Molimo Vas da to vise ne cinite.
> We kindly ask you not to do that any more.
> >
> > Ukoliko je to pocinjeno bez Vaseg znanja najvjerojatnije imate virus
> > (ili trojanskog konja) na racunalu. Stoga Vas molimo da sto prije
> > instalirate neki od antivirusnih programa (odnosno trojan removal tool)
> > koji ima informaciju o novim virusima (trojanima) i pocistite
> > sva racunala s kojih ste se spajali na internet.
> >
> In case that the above has been committed without your knowledge you
> probably have a virus (or a trojan) in your computor. So we kindly ask
> you to install some antivirus software (or some trojan removal tool) as
> soon as possible, which would be up to date with the new viri (trojans),
> and to cleanse all yout computors from which you connected to the
> internet.
>
> > Ukoliko Vas mail klijent ima podeseno slanje preko mail.t-com.hr
> > servera, Vasa usluga ce nastaviti raditi nesmetano.
> >
> In case that your mail client is set to sending mail via mail.t-com.hr
> servers, the service that we provide for you will be unaffected.
>
> > Radi Vase zastite, na Vas korisnicki racun postavljena je zabrana
> > slanja mailova preko svih mail servera osim preko mail.t-com.hr.
> For your protection, on your user account a ban has been placed for
> sending e-mails from any other servers but mail.t-com.hr.
>
> > Napominjemo da ova mjera nema nikakvog utjecaja na webmail usluge
> > kao sto su gmail, hotmail, yahoo i slicne.
> Do take notice that this measure has no influence on webmail services
> like gmail, hotmail, yahoo and the likes.
>
> > U slucaju da trebate dodatna pojasnjenja, molimo Vas da
> > kontaktirate nasu sluzbu za korisnike na 0800 9000 (privatni korisnici)
> > Ili 0800 9100 (poslovni korisnici).
> In case you have additional queries or unclarities, please contact our
> user service at +385 1 800 9000 (private users) or +385 1 0800 9100
> (business users).
> >
> > Hvala
> Thank you.
> > --
> >
> > Hrvatski Telekom d.d.
> > Abuse sluzba
> sluzba = Service
> >
> > e-mail:
> > tel: 0800 9000 (privatni korisnici)
> > 0800 9100 (poslovni korisnici)
>
> I know you speak English fine, dear T-com, and anyway I noticed it is
> possible as well to ask for and correspond with you in English. So:
>
> Dear T-com Abuse Service!
> ==========================
>
> I wouldn't say that what you claim above is true, especially I am
> absolutely in the certain and clear knowledge that I didn't send any spam
> myself, on the one hand.
>
> But, although is is very unlikely, I, on the other hand, really can not
> say that there has been no intrusion ever and in whichsoever way into my
> computors, in any of some perticular periods within the time that I have
> been your user (just please make sure you read how unlikely it is).
>
> So, what I know, is that I did not send, let alone spam, no!, but almost
> not any emails whatsoever, almost anywhere at all. So really we can
> completely dismiss that I were to have spammed other people! Please read
> on.
>
> The emails that I have sent in, we generally talk just since September
> 17 2014 when I became your user (although there will be a mention of the
> immediately previous period), the emails that I sent in this period
> since September 17, number hardly once or twice the number of fingers on
> two human hands; although I'd need to go and count those to come with
> the exact number, that is the order of that number: not even a few dozen
> mails, let alone hundreds or thousands of mails, no! And, I'm trying to
> remember, but, no, I don't think other then one single time, only one
> single time to two recipients, to and ,
> all the other emails to one single email address only.
>
> And I am talking mails that I successfully sent from my computor, but
> most of which weren't ever sent forth by you, T-com, at all, so the
> numbers not discarded, completely baselessly, as junk by you number even
> less than that already minuscule number.
>
> So, again, the emails that I sent since September 17 when I became your
> user are hardly more then maybe twenty or fourty emails (and most of
> those were not sent forth by you at all), but were in brazen and
> obnoxious fashion discared as junk by you (via other subjects, read on).
>
> Also, since I joined T-com, it's one sole computor which I have any mail
> agents/programs configured for receiving and sending mails and I send
> and receive mails from no other computor but that sole one.
>
> And that computor is running probably the best among all FOSS Linux
> flavors. It is running the Gentoo FOSS Linux, and I built that Gentoo
> box of mine in particular way that has, through time, even gained some
> notice in Gentoo community among the more knowledgeable Gentoo circles,
> and which way of building my Gentoo box has even gained me promotion
> from lower intermediate level user to somewhat advanced level Gentoo
> status, since from that method that I described in various posts on
> Gentoo Forums, newbies to Gentoo can actually learn from, and apply for
> themselves this particular Air-Gapped method that I described of
> installing Gentoo.
>
> And please allow me to stress to you that Gentoo FOSS Linux is probably
> the hardest of FOSS Linux flavors, pretty knowledge learning curve steep
> and intensive.
>
> And on that Gentoo FOSS Linux of mine I use probably the best and
> cleanest and most user-enpowering mail receiving and sending programs
> that are really the least prone to snooping and intrusion of probably
> all and any programs for sending and receiving emails, in the world of
> today: Mutt, Postfix, Getmail, Maildrop, Dovecot...
>
> And, back to the emails that I sent, again, hardly did any more than a
> handful of those emails really go past your servers to be forwarded on
> to the actual recipients. Rather, you sent them, via other subjects, to
> junk, most of the my mails.
>
> Via other subjects such as some spam internet "policing" sites that
> likely get some sleazy money for, on top of some real spam prevention
> that they nominally exist for, squeezing and clamping down on political
> dissent and activism.
>
> Let us be in the clear here, that we are talking e-mail account which I
> pay for, privately, to Plus d.o.o Pula, www.plus.hr (Pula is a Croatian
> city in Istra, on the Adriatic coast, near Italian border), and the
> email address of that account which I pay for is:
>
>
>
> Yes, we are talking you, dear T-com, not allowing me to use what I
> legitimately paid for in my country Croatia, and which is my
> mail-account about which it can easily be looked up with that provider,
> www.plus.hr, whether any spam, and when, and in what manner, and by what
> means, and by which intrusion, if any (I'm speaking theoretically; I
> know it could only have been intrusion, but you, lets say, don't yet
> know), [whether any spam] was sent, if any (this is really the moot
> point: if any!), from their servers.
>
> Glad I am, on the one hand, that you are with this "abuse notice"
> admitting to sending my emails that I send from
> , to spam, as I proved for Iskon that they
> did (Iskon who I was a user of, previously to becoming your user), and as I can
> still demonstrate that you, T-com, have done.
>
> This here, about Iskon, is the mention of the previous period that I
> promised above, and it can be found out about at:
>
> Postfix smtp-tls-wrapper, Bkp/Cloning Mthd, A Zerk Provider
> https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-999436.html
>
> By the way. I'll try and post this message in another post on that topic
> on that address. Or you will find a link to this message there in that
> topic on Gentoo Forums and on that address, today hopefully.
>
> That much about your claim of my, possible (as you thankfully do correct
> your accusation, but only afterwards, it really sounds despicable!...
> Thankfully you are not claiming certainty about my "spamming")...
> That much about your claim of my deliberate "sending" of "spam".
>
> Still, you really really could in just the same fashion, accuse me of,
> say, jumping from building to building with springs mounted on my shoes,
> from my Zapruđe block all the way to downtown Zagreb and up to Sljeme
> over the traitor Government and the outgoing traitor Presidential Palace,
> over the skyline and without previously having obtained permission from
> the City authorities for my pranks...
>
> Or you could really really downright accuse me for flying from my
> appartment in Zapruđe, over the river Sava and all the way over Count
> Jelačić Square and over the Traitor Prime Minister Milanović's goverment
> and over the Presidential Palace where the Traitor President Josipović
> is about to finally be purged from on February 18 2015, and onto our
> beautiful Sljeme Mount on the North of the City, there and back with,
> say, portable wings.
>
> Yeah, you could accuse me, exampli gratia, of flying with portable
> wings, or jumping through the skyline on springs, to Sljeme.
>
> You really could do that with just about the same level of plausability
> as goes for your claim that I were spamming from my computors.
>
> Just about the same level of plausability you can get for those!
>
> On the other hand, as I took care to put it up front in the top, truly I
> can not say that there has been no intrusion ever whensoever and in
> whichsoever way into my computors.
>
> Some snoopers, most notably Google, and others such as various secret
> services (oh but the latter find the former the best of all accomplices
> and associates and the paramount spying services provider)... But some
> snoopers, most notably Google, are still without my reach as to what
> exactly they do when they snoop into my computors, for the little,
> really tiny amount of the time that I am online.
>
> Now this is important. T-com knows it, but not all the other readers of
> this text yet do.
>
> The time that I am online usually measures in a few minutes per day.
> Some days just a little longer but it still hardly amounts to say one
> hour, per day. Very rarely, but very rarely, and I mean very rarely, do
> I stay longer yet online.
>
> For all the rest of the time, I am offline.
>
> For completeness, there is just the IPTV the Croatian T-com's brand name
> for it being MaxTV. However, if any emails whatsoever get to be sent
> from it, it can only be up to you, T-com. As far as I go, I have not,
> and don't intend to use the internet surfing option or any option close
> to emailing, that it may provide.
>
> For completeness, likewise, anything that may happen with the
> adsl-router is up to you as well, you check those.
>
> It is, however, true that in some of those periods that I am online, I,
> as yet, do not have complete control. But plese read on; and do not take
> this nor any other of my claims out of context.
>
> Because no, I'm not saying that I lack control for those short periods,
> short intervals online in my rare-presence-online days. Those I can
> mostly see through what exactly happened... Mostly I have those under my
> control, although even there a stretch here or there is sadly possible
> where I may not be able to know what exactly happened...
>
> But I am talking about the lack of control to a major extent only for my
> time online in those rare longer periods that I am online. There, sadly,
> sometimes I sill can not put all the pieces together as to who and what
> might have intruded and done what exactly...
>
> I intend to learn to deal with that, so I may improve in that respect,
> in the future.
>
> However, notice again, that those, the longer periods of my being
> on-line, have been rare.
>
> Dear T-com, allow me to point out, here, to you, that I don't probably
> need to bother particularly about your advice on viri and trojans. I'll
> explain, even though that advice of yours is a usual bugbear that can be
> used by providers in their sleazy setups to politically dissenting users
> like me...
>
> (Just for more of completeness, as far as viri and trojans go, no,
> ClamAV, which I sometimes run, doesn't find real viri nor trojans in my
> computors, just the usual unavoidable Structurals and Heuristics and the
> like.)
>
> So let me, as I said, explain. I keep my computors that I allow online,
> strictly only online. They don't see any of the computors which live on
> my SOHO at all. And vice versa, the computors communicating between
> themselves from the SOHO don't see those that are allowed online at all.
> Not through wire, let alone through wireless, and also little or no use of
> media unsafe by design such as USB sticks, to not go into detail.
>
> Hard and arduous air-gapping I apply. And cloning, as you can read about
> in:
>
> Postfix smtp-tls-wrapper, Bkp/Cloning Mthd, A Zerk Provider
> [ link already given above ]
>
> Also see here:
>
> Air-Gapped Gentoo Install, Tentative
> https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-987268.html
>
> There is also my "Air-Gapped Debian Install for Newbies" tip on Debian
> Forums in the Tips and Tricks section.
>
> The cloning that I use may not protect me from some mass-surveillance
> and mass-control retail Stuxnet kind of virus (oh, it's those M$
> Hotmail, and gmail and yahoo that you mention you would allow me to use,
> that know soo well about the mass-surveillance and control, those gmails
> and yahoos and M$ hotmails and the likes, so lets not bother here, just
> don't tell me you don't know what I am talking about)...
>
> But while if, say, you or UDBA (the secret service in Tito's Yugoslavia,
> of Tito the Slaughterer and the Oppressor of Croats; it's past, but the
> neocommunists still holding the reins of power, like Milanović and
> Josipović, both sons of Titoist worse followers, we then still call the
> secret service in Croatia UDBA just the same)...
>
> But I was saying, while my methods can not protect me from some very
> intricate and elaborate retail Stuxnet kind of virus if, say, you or UDBA
> decide to plant something in my computor, something like some such virus (and,
> again,
> sure you can ask Google the Surveillance Engine about those), still these
> methods of mine most certainly provide a very reliable way of restoring
> my system into clean state. Because I build my system in the SOHO that sees
> no internet whatsoever and I use the best methods there are for
> Air-Gapping.
>
> It's pretty technical for avarage readers (and I do hope my connationals
> will read this, as there we have bright young men and women that can
> follow here just fine), but it's the emerge-webrsync and portage
> snapshots and a local mirror the methods that I use and which are superb
> methods, matchlesss methods, and so nothing goes in my quiet and humming
> SOHO easily to corrupt and plant viri...
>
> But I was saying, while my methods might not be an impenetrable barrier
> for retail Schmoog the Surveillance Engine Snooper Secret Service Friend
> Big Octopus of the Internet whose tentacles no one can avoid for long...
>
> I was saying, while my methods are not an completely impenetrable
> barrier, aren't you, my provider, Croatian T-com there to provide some
> aditional barrier for my safety and not instead ad difficulty in the
> equation as you seem to do?
>
> Please, do prove to me that you want to help, and not aggravate.
>
> I'll suggest to you a way to do so now.
>
> Because, back to talking about what might have happened in the rare
> cases when I didn't have complete insight into what might have happened
> during my stay online, on the bright side of things, I really can
> investigate that which might have happened. Because I take network
> captures of what happened online with my computor...
>
> Unless you, dear T-com, want to keep your claim unsubstantiated, such as
> if you have rigged it in collusion with some snoopers of the internet
> that rig people for reasons such as persecution of activists and
> political opponents, that is: unless your claim really has no meat, we
> can, together, find out, maybe even precisely, what happened, and when
> that exact what happened, by means of which intrusion into which of my
> computors it happened and similar.
>
> I certainly do hope that you either will not stick to your claim if it
> has no meat, or that you will help me understand when exactly which
> email, and to whom, was sent from some of my computors.
>
> Because, as I said, I take network captures and keep pretty
> comprehensive logs anyhow, and especially of my time online, so I don't
> think you can go with a complete non-disclosure regarding of which email
> was sent and when from my connection to your servers when I went online.
>
> I can really tell you with some likelihood, that if you give me the
> time when that mail was, or times when those mails were, sent from some
> of my computors connected to your servers, that I am likely to give you
> more data as to whence the intrusion came.
>
> Namely, I just very rarely go online without a complete network capture,
> along with screencasting what I do online, and more. (And, again, even
> that is about to hopefully improve for the better.)
>
> So, dear T-com, do dress your claim with some meat and let's solve this
> problem.
>
> I really hope for your sensible reply.
>
> I want to stress only one last thing that to any reasonable reader
> sticks way out of the strange abuse claims by my provider here.
>
> Dear T-com, I don't have any problems that you ban any other mail server
> but your own, mail.t-com.hr, and pls. take good notice, and:
>
> lin16.mojsite.com
>
> that is, in IPv4: 178.218.164.164
>
> which I pay for the hosting of, along with my other domains that are
> hosted there, http://www.CroatiaFidelis.hr, http://www.exDeo.com,
> http://www.rovis.org and http://www.vankina2-10.com.
>
> As far as email address, I can not accept that you ban me from using my
> unless spam has been sent from there, which
> I don't think you could get http://www.plus.hr to accept such accusation
> of on your part. No! No spam has been sent from
> , unless you or the Internet's own
> despicable Octopus set up some medium level Stuxnet kind against them,
> to purposefully find them at fault!
>
> Do ban everything else, if you really have to, just give me the freaking
> back my freedom to use what I pay for!
>
> Thank you!
>
> And thank you, Gentoo community. Surveillance-free FOSS Linux is best
> built with Gentoo!
>
> --
> Miroslav Rovis
> Zagreb, Croatia
> http://www.CroatiaFidelis.hr
>
> Any errors, corrections, and improvements to the methods to use, as well
> as further issues, likely more technical and more fitting for the Gentoo
> Forums, I will try and post on:
>
> Postfix smtp-tls-wrapper, Bkp/Cloning Mthd, A Zerk Provider
> https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-999436.html
> (giving the link one last time in this text)
> Pls bear with me, this is stressful, freedom endangering, time
> consuming, and it is breaking my back, and all this after about a
> week of high fever illness that drained my forces up unto a few days
> ago.
>
> Dear Gentoo community, do report this page if this isn't sufficiently in
> your view about Gentoo, and if most of the senior members decide that it
> is not acceptable, I will remove it with a link to this text that you
> currently read underneath the:
>
> Postfix smtp-tls-wrapper, Bkp/Cloning Mthd, A Zerk Provider
> (link given the second and last time in this text a few lines above)
>
> I will not oppose if a few senior members decide this text does not
> belong here, but will comply. Pls. give me a few hours in that case. Ny
> back is a little broken with all the effort, and my nerves a little
> shattered. Thank you.
>
> This text, on the other hand, is identical with what I am about to send
> to Croatian T-com. First though, I posted it on Gentoo Forums. Those are
> freaking dangerous bunch of control freaks, you really don't know how
> they will react. So I have to beg you for more time, in case I get
> really, really censored by them and can't even get to Gentoo Forums
> (although that is hopefully not so likely).
>
> Do notice, again, that, with time, not promptly, I intend to deploy here
> issues more technical and more fitting for the Gentoo Forums. There should be
> not at all much social stuff next for quite a while here from me in this
> topic but rather really techie stuff, network packets and stories and
> queries and research... With time, Vis Major (Latin), permitting...


--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
https://www.CroatiaFidelis.hr


<HTML><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

</FONT></P><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

</FONT></P></HTML>