RE: Re: Korisnicke upute za domenu exdeo.net {1473244} [T20…

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ (text/html)
+ T-Logo.png (image/png)
Delete this message
Author:  T-com tehnicka.podrska
Date:   
To:  Miroslav Rovis
Subject: RE: Re: Korisnicke upute za domenu exdeo.net {1473244} [T20161012001W]


Poštovani,


ovim putem ne pružamo podrušku za Plus Hosting uslugu te nam iste prilikom spajanja nisu evidentirane. Ljubazno molimo da se za poteškoće obratite našoj Premium podršci kontkatima na linku.


U slučaju dodatnih upita, stojimo na raspolaganju.


S poštovanjem,
HRVATSKI TELEKOM d.d.

Tina
Agent za e-korisničku podršku
Odjel e-poslovanja
Odsjek za e-korisničku podršku
Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
E-mail: ( mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr )
Facebook ( http://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ) Twitter ( https://twitter.com/hrvatskitelekom ) Instagram ( https://www.instagram.com/hrvatski.telekom/ ) Google+ ( https://plus.google.com/b/106401043936944637172/106401043936944637172/posts ) YouTube ( http://www.youtube.com/user/HrvatskiTelekom )
www.hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )

ŽIVJETI ZAJEDNO

Lakše pratite potrošnju i upravljajte uslugama...preuzmite novu Moj Telekom aplikaciju! *Android ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hrvatskitelekom.m.mojT&hl=hr )* *iOS ( https://itunes.apple.com/us/app/moj-telekom-hr/id1076967450?mt=8 )*

----------------------------
From: "Miroslav Rovis" <>
Sent: 12.10.2016 5:41
To:
Cc: "Plus Hosting" <>
Subject: Re: Korisnicke upute za domenu exdeo.net {1473244}
&Scaron;tovani Plus Hosting!
&Scaron;tovani T-com tehnička podržka!

Ovdje treba naglasiti da u donjem tekstu izloženi problem koji imam jest
ozbiljan. Nemogućno&scaron;ću logiranja u CPanel putem
https://lin16.mojsite.com:2083 nije mi moguće svietu prikazivati ni&scaron;ta
od materiala koji je, uslužno&scaron;ću Plus Hostinga, prebačen sa stare domene
exDeo.com na:
http://www.exDeo.net
U samom screencast-u možete vidjeti da se ista domena automatski
prebacuje na http://www.exDeo.com koja vi&scaron;e nije moja domena te da se
nikakav sadržaj koji sam na te stranice postavio ne prikazuje.

Da to vidite, pogledajte samo ovih 14 sekundi:
http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_2131_g0n_mod.webm#t=0:01:24,0:01:38
( kad otvorim izvornik, onda i:
http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_2131_g0n.webm#t=0:01:24,0:01:38 )

( Gornji screencast je iz nove --treće zapravo o logiranju u
https://lin16.mojsite.com:2083 -- studije (međutim kako je istog dana
kad i druga, stanovat će u direktoriju druge) koja je niže obja&scaron;njena. )

To mogu jedino ja izpraviti ulogiranjem u CPanel putem
https://lin16.mojsite.com:2083 . Predpostavljam da sam stanovnik
("građanin") Hrvatske koji imam sva prava kao i svi drugi Hrvati, i da
imam pravo na uslugu koju Plus Hostingu plaćam, i koju mi Plus Hosting
želi pružiti. Ili?

U Message-Id: <>
od: Date: Tue, 11 Oct 2016 15:03:22 +0200
Plus Hosting pi&scaron;e:
> Postovani, pregledali smo sve

Pod "sve" sa sigurno&scaron;ću predmnievam sve &scaron;to je na poveznicama datim u
mojim porukama:
"Message-ID: <>"
(to je bila poruka na e-adresu: Sime Ramov <> )
odakle preslikavam:
> > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161010-plus-login.gg
> gpg -d cap-161010-plus-login.gg > cap-161010-plus-login.tar

o kojoj dekripciji se može jasno vidjeti niže u tekstu da &Scaron;ime pi&scaron;e:
"Primili smo mail i dekriptirali, pregledati cemo to sutra"

Napomena: cap-161010-plus-login.gg će jednog dana, skorog ili kasnijeg,
prestati postojati kad ga dekriptiram i dekomprimiram u direktorij:
http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/
(koji pak u trenutku pisanja ove poruke ne postoji jo&scaron;). U screencastu
koji će se vidjeti kad isto bude, ako Bog dadne, dekriptirano, nalazi se
moja sada&scaron;nja privrjemena zaporka za pristup
https://lin16.mojsite.com:2083 i stoga je sve inkriptirano.

Plus Hosting zna da sam rabio točnu zaporku, moju novu privrjemenu
zaporku, jer se jasno vidi da istu preslikavam u obrazac prilikom mojih
poku&scaron;aja logiranja u https://lin16.mojsite.com:2083 .

[Pod "sve" sa sigurno&scaron;ću predmnievam] također i &scaron;to je u:
"Message-ID: <>"
sa jo&scaron; jednom mojom studijom logiranja u https://lin16.mojsite.com:2083 :
http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/
dostupnoj na Mreži
(
ukoliko se te stranice ne MiTM-aju ili ne&scaron;to (nisam ekspert, polako
naprjedujem u čitanju Mreže), &scaron;to je sa mojim stranicama ponekad slučaj,
vidjeti primjerice:
http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=2963672&postcount=1122
te:
http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161008-pcexpert/
gdje je koristnik Prezime kojemu se moje stranice nisu prikazivale,
navodno, prema tvrdnjama drugih na PC Ekspert forumima, djelatnik
T-com-a, dakle za vjerovati je da mu se te stranice nisu prikazivale
uistinu, jer stručnjak je.
)

> i ne mozemo nikako reproducirati problem, problem nije sa nase strane.

Ma naravno da ne možete. Pa kod vas sve sasvim pravilno radi! Čitajte
dalje...
> Sa poslanim podacima mozemo se uredno logirati, pokusano je iz vise
> browsera, operativnih sustava i mreza.

Jedino ne biste mogli kad biste doista uspje&scaron;no mene inpersonirali, ali
to je ipak jako težko! Govorim o inpersoniranju toliko dobrom da T-com i
daljnji o kojima ne bih (samo podsjećam da smo u vrjemenu množtvenog
nadzora, "mass surveillance", samo toliko), govorim o inpersoniranju
toliko dobrom da bi navedeni bili zavedeni u podpunu sigurnost da sam to
ba&scaron; ja, jedino tada se ne biste mogli logirati. To vam je moja teza.

Hvala na provjerama i trudu! Nadao bih se da će T-com, koji mi jo&scaron; nije
odgovorio, to primiti na znanje kao relevantan podatak. Grje&scaron;ka dakle,
morao bi to i T-com prihvatiti kao istinito van razumne sumnje, nije kod
Plus Hostinga.

Također bi T-com trebao struci, Plus Hostingu, vjerovati da su podatci
za logiranje, koje je provjerio Plus Hosting, nakon &scaron;to sam mu ih na
PGP-inkriptirane poslao, točni.

Plus Hosting naime ima trace i screencast u kojem se nedvojbeno vidi moj
neuspjeli poku&scaron;aj logiranja u https://lin16.mojsite.com:2083 sa
izpravnim koristničkim imenom i zaporkom. A već sad javno postoji i taj
drugi trace i screencast, ali u njemu se zaporka ne vidi iz jasnih gore
navedenih razloga.

Plus Hosting pi&scaron;e:
> Provjerite u Firefoxu ako imate neke addon ekstenzije instalirane,
> postavke, pokusajte sa 'cistim' firefox profilom, ili iz nekog drugog
> browsera.

Moj firefox profil je najči&scaron;ći mogući, i molim da, Plus Hosting i T-com,
provjere moju tvrdnju iz screencasta:
http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_2131_g0n_mod.webm
&scaron;to je modificirani puni screencast:
http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_2131_g0n.webm (privrjemeno nedostupan iz donjih razloga)
a morao je biti modificiran iz razloga &scaron;to su u njemu vidljive
privrjemene zaporke.

U vezi postavki mog Firefoxa, pogledati ovaj dio:
http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_2131_g0n_mod.webm#t=0:00:14,0:01:12
( http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_2131_g0n.webm#t=0:00:14,0:01:12 )

Također na znanje: nije prikazano, ali u mom Firefoxu jedini, *jedini*
addon je EFF Https Everywhere.

> Provjerite iptables rulove, pokusajte barem privremeno iskljuciti
> firewall pa da provjerite da li onda prolazi.

Koliko do rules-a, po mome mi&scaron;ljenju ne bi to bio slučaj. Naime, a
možete to vidjeti i iz novog Screen_161011_2131_g0n{,_mod}.webm
screencasta, nije (vi&scaron;e, a bilo je ranije) problematično logiranje u
https://plus.hr/user/, pa ako doista mislite da bi mogli rules-i biti
razlog, onda molim vas navedite koja je razlika, u kojim protocolima,
portovima i domenama, i ima li čemu drugome. da bi se trebalo dodatne, i
u čemu to, rules-e kreirati da bi bilo omogućeno logiranje i na
https://lin16.mojsite.com:2083 .

Pri time uvažiti treba sliedeće: Moje iptables imaju u tabelama nat,
mangle i raw u podpunosti policy ACCEPT, ni&scaron;ta nije filrirano. A ovo je
relevantni dio filter tabele dobiven komandom

iptables -t filter -L -n -v

, ovo:

0 0 LOG tcp -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp dpt:443 state ESTABLISHED LOG flags 0 level
3 prefix "mrfw_https_443"


0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp dpt:443 state ESTABLISHED


0 0 LOG tcp -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp dpt:2082 state RELATED,ESTABLISHED LOG
flags 0 level 3 prefix "mrfw_https_2082"

0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp dpt:2082 state RELATED,ESTABLISHED

0 0 LOG tcp -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp dpt:2083 state RELATED,ESTABLISHED LOG
flags 0 level 3 prefix "mrfw_https_2083"

0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp dpt:2083 state RELATED,ESTABLISHED

0 0 LOG tcp -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp dpt:2095 state RELATED,ESTABLISHED LOG
flags 0 level 3 prefix "mrfw_https_2095"

0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp dpt:2095 state RELATED,ESTABLISHED

0 0 LOG tcp -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp dpt:2096 state RELATED,ESTABLISHED LOG
flags 0 level 3 prefix "mrfw_https_2096"

0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp dpt:2096 state RELATED,ESTABLISHED


> Na zalost ne znam kako da vam vise pomognemo, iz svega poslanoga bih
> rekao da se problem krije negdje na vasoj strani.

Na mojoj strani?

Da! Ako moja strana uključuje sav put k vama. Da, onda je tako, onda je
problem na mojoj strani. Vrlo velika je onda ta moja strana, na ogromni
dio koje nemam nikakvog utjecaja. Upravo zato, i vjerujem da ćete se
složiti, pi&scaron;em na obje adrese, vama Plus Hostingu, i tom velikom dielu
moje stane nad kojim nemam kontrolu: T-com-u.

Pa evo kako da mi pomognete: prihvatite donju moju molbu da na&scaron;a
korespondencija bude jasna i podpuna bez da se moram, da bih provjerio
jeste li koju moju poruku dobili, logirati u va&scaron;u koristničku podržku.

Također, odgovorite preciznije na moje odgovore, primjerice o postavkama
Firefoxa koje možete u screencastu vidjeti, &scaron;to jo&scaron; treba verificirati u
vezi addons-a i vatrozida?

Pa ako i mnogud drugamo se mogu ulogirati, gdje me T-com ne filtrira!

Mogu se ulogirati na Debian Forume, Gentoo Forume (ranije), Grsecurity
Forume, Vimeo (nakon &scaron;to je filtriranje bilo kratko zaustavljeno te sam
postavio slikopis o kojem niže) i dok mi nije bio, nakon tisuća i tisuća
pregleda mojeg slikopisa o izbornoj prievari SDP-a 2015, ukinut i taj
račun (slično i iz političkih razloga prije dvije i pol godine ukinut mi
je i Youtube račun), U Vdr forum također mogu, također jedino nakon &scaron;to
me je filtriranje/blokiranje propustilo. Također me T-com/pridruženstvo
bilo filtriralo/blokiralo (ili me i dalje filtrira?) od pristupa:
http://www.legalis.hr/forum/forum.php ...

*Zapravo, ako biste htjeli pomoći, mogi biste priznati da svi oni
"retransmissions" i nedostatak POST-anja u mojim trace-ovima jasno
govore da se vrlo vjerovatno ovdje radi o filtriranju/blokiranju, to
jest, da moj Firefox &scaron;alje sve &scaron;to va&scaron; poslužitelj traži, ali da se
podatci koje Firefox &scaron;alje blokiraju i ne dospjevaju do vas, pa se
POST-anje ne realizira.*

Uzporediti POST-anje neuspje&scaron;no:
http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_2131_g0n_mod.webm#t=0:03:30,0:03:37
( http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_2131_g0n.webm#t=0:03:30,0:03:37 )
sa POST-anjem uspje&scaron;nim:
http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_2131_g0n_mod.webm#t=0:02:45,0:02:49
( http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_2131_g0n.webm#t=0:02:45,0:02:49 )

Za ovu gornju predpostavku jo&scaron; dosta moram naučiti da je mogu jasno
dokazati ili pobiti...

Uz put budi rečeno da mojim https://github.com/miroR/uncenz
(primitivnim) programom dobivenu datoteku-par tom screencastu,
dump_161011_2131_g0n.pcap , jo&scaron; nisam dostatno proučio da bih je mogao
objaviti. Objavljujem samo njezin, te SSL ključeva, SHA256 hash
(komentiran znakom '#', u SUMS datotec, u SUMS datoteci.

Radi upravo ovakvih slučajeva sam već toliko učio o Mreži, ali jo&scaron; je
jako puno potrebno... Malo tužno da puno veći stručnjaci od mene, u Plus
Hostingu, (i T-com-u?) umjesto da se pozabave konkretnom analizom,
pripovjedaju ovdje o koristničkim postavkama... Jer ipak se sve vidi iz
trace-ova!

Ali... Ali! Razumiem, &scaron;tovani Plus Hosting, da vi to ne morate reći!
Razumiem i hvala vam &scaron;to ste uobće i odgovorili. Iskreno!

Niže dodajem svoju poruku koje nije potvrđen prijam od strane T-com-a,
a također na nju nije odgovorio ni Plus Hosting redovitim odgovaranjem
kao na redovite e-poruke koje traže podržku kako je to činio ranije.
(
Plus Hosting je, naime, odgovorio na:
"In-Reply-To: <>"
i... dao mi time vi&scaron;e posla da pokažem na &scaron;to zapravo odgovara... U
"Message-ID: <>"
naime nema ba&scaron; nikakvo "sve" na &scaron;to bi oni mogli odgovoriti gornjom
njihovom najnovijom porukom koja se može iz mojih citata iste
("quote"-anja) u podpunosti pročitati, premda u dielovima. Nisam je
skraćivao.

&Scaron;tovani Plus Hosting, u va&scaron;em sučelju vi&scaron;e se, kako je bio slučaj
ranije, ne može vidjeti na &scaron;to odgovarate ako vam se pi&scaron;e e-porukom a ne
iz va&scaron;eg sučelja. Tamo ja jesam vidio da vi ovu izpod dodatu poruku
jeste primili, ali, jedino downloadiranjem i pregledavanjem sam to bio u
stanju utvrditi.
)
Svoju poruku dodajem niže radi jasnoće.

Odgovaranjem na nju, ali slanjem T-com-ovoj tehničkoj podržci i Plus
Hostingu.

Moje su sumnje sve veće da se ovdje radi o problemu o kojem su u gornjim
echalonima T-com-a i te kako sviestni... Ali postaju sve sviestniji
putem mojih detaljnih objavljenih analiza i u drugim krugova svojih
djelatnika (nadam se, jer puno u T-com-u ima po&scaron;tenih djelatnika), a
koji je problem, po mome mi&scaron;ljenju neke vrsti hotimičnog
filtriranja/blokiranja. I ne vjerujem niti da svi u hijerarhiji to
podržavaju.

To svakako podpada pod cenzuru. I ta cenzura, nad mojim logiranjem u
https://lin16.mojsite.com:2083 traje već doista predugo.

Zakoniti putevi da se ona sprieči su vrlo zavojiti i dugi
(
već sam pisao i HAKOM-u s njihovog sučelja i u jednoj kasnijoj poruci na
i Hakom-ovu i T-com-ovu adresu --i odgovora jo&scaron; nikakvoga-- u vezi
obćenitih problema s T-com-om, a uskoro ću postaviti i jo&scaron; jednu analizu
na:
http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-160916-hakom/
(ne postoji u trenutku ovog pisanja)
).

Stoga, budući je tome tako, također kanim postaviti sve ove analize
javno
(
A &scaron;to mi preostaje?
)
za Hrvatsku javnost, koliko god do nje, i kad god do nje mogu doći, ili
kad budem mogao doći.

A &scaron;to mi preostaje? Pa alternativa je dopu&scaron;tanje kr&scaron;enja mojih ljudskih
prava, ili pravna borba za koju, priznajem, nije me sram, režim me
ranije jo&scaron; de facto orobio --ima jo&scaron; uviek čitav nepravedni sudski
proces protiv mene na http://www.CroatiaFidelis.hr, u starim
stranicama:
http://www.croatiafidelis.hr/Miroslav_Rovis_politicki_progon/sud/KO-2912-08_sudZg.html
--ili pravna borba za koju, priznajem, nemam nočanih sredstava.

(pozdrav pri dnu)
On 161011-02:06+0200, Miroslav Rovis wrote:
> Errata moguće u ponovljenoj, izpravljenoj ovoj istoj e-poruci.
> Ovo je ta doprevljena e-poruka. Dorada je označena sa DORADA .
> --
> &Scaron;tovani iz Tehničke podržke T-com-a!
> &Scaron;tovani iz Plus.hr Hosting-a!
>
> bez daljnjeg uznemiravanja Plus.hr, jer ne noć, a kako bi ovaj predmet
> bio T-com-ovoj Tehničkoj podržci na stolu ujutro također, molim vas
> dopustite da po&scaron;aljem i na jednu i na drugu adresu. Jasno će biti iz
> donjeg za&scaron;to. Unapried hvala!
>
> On 161011-00:44+0200, Plus Hosting wrote:
> > Postovani,
> >
> > Dana 11.10.2016. u 00:43 napisali ste:
> > > Poslao sam kako gore rečeno jo&scaron; prije circa jedan sat, i onda
> > malo
> > > drjemnuo...
> >
> > Primili smo mail i dekriptirali, pregledati cemo to sutra i
> > odgovoriti.
> >
>
> Hvala! :-)
>
> Kako je noć, poslat ću ovo odmah i tehničkoj pordžci T-com-a. Razlozi su
> jasni niže.
>
> Sljedeće sam bio napisao prije nego sam provjerio po&scaron;tu, pa va&scaron; odgovor nije
> bio, subjektivno, primljen na znanje...
>
> > Sad ću jo&scaron; ne&scaron;to provjeriti... U rules-ima za iptables, umjesto
> > dosada&scaron;njih:
> >
> > $ipt -A INPUT -p tcp --dport 20xx -m state \
> > --state ESTABLISHED -j ACCEPT
> >
> > (gdje je 20xx 2082,2083,2095,2096 dakle to su četiri redka, ne jedan)
> > poku&scaron;at ću sa:
> >
> > $ipt -A INPUT -p tcp --dport 20xx -m state \
> > --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
> >
>
> Gornje nije promjenilo ni&scaron;ta.
>
> Imam jo&scaron; bolji primjer, kraći, bez ičeg dodatnog, Naime nema zaporke u
> screencastu, &scaron;to mi je zadnji put pobjeglo...
>
> Pri zavr&scaron;etko nekih 35-tak minuta duge sesije, zatvaranja i FFMpeg-a i
> Dumpcap-a, Dumpcap je "rekao":
>
> Packets captured: 259
> Packets received/dropped on interface 'any': 259/0
> (pcap:0/dumpcap:0/flushed:0/ps_ifdrop:0) (100.0%)
>
> Sad međutim mogu sve postaviti bez inkriptiranja!
>
> Može vam &Scaron;ime reći jesam li koristio istu zaporku, koju imam,
> privrjemenu koju vi&scaron;e ne treba žurno promjeniti.
>
> Prazno, prazno, nema ni jedne SSL konversacije! Vidjet ćete i sami...
>
> Jer upravo sam postavio:
>
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/
>
> gdje, za kratak pregled biti problema, svakako pročitati/(preletiti za
> stručnjake, ja se samo trudim razumjeti... i uz to pokazati i onima koji
> jo&scaron; manje znaju nego ja):
>
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/README.txt
> DORADA molim znakovlje preglednika prebaciti na UTF-8 prilikom otvaranja
> gornje tekstualne stranice! DORADA KRAJ
>
> odakle svakako preslikati u adresnu traku:
>
> http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161011-plus-login/Screen_161011_0049_g0n.webm#t=0:00:18,0:00:30
>
> (čitav direktorij ima dobre hash-ove samo ako se u adresi neposrjedno
> iznad zamjeni s/cap-161011-plus-login/cap-161010-plus-login -- ali to je
> pogrje&scaron;na adresa)
> > --
> > Odgovorio: &Scaron;ime Ramov
> > http://www.plus.hr/user/tickets/1473244/
> >
> > --
> > Plus Hosting
> > https://www.plus.hr/
> >
> >
> > Tel: +385 52 492 052
> > Fax: +385 52 210 685
> >
> > Plus Hosting d.o.o.
> > Dalmatinova 4
> > 52100 Pula
> > HR-Croatia
>
> --
> Miroslav Rovis
> Zagreb, Croatia
> http://www.CroatiaFidelis.hr


Dopustite moguće Errata kasnije.

Svako dobro!
--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr


<HTML><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

</FONT></P><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

</FONT></P></HTML>