Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ (text/html)
Delete this message
Author:  T-HT Auto response
Date:   
To:  Miroslav Rovis
New-Topics:  Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T201611210376]
Subject: Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske
Poštovani,
 vaš prigovor je zaprimljen. 
Ovo je automatski odgovor. Molimo vas da ne odgovarate na ovu poruku. 
 Kako bismo vaš prigovor uspješno obradili, ljubazno molimo provjerite jeste li naveli sve potrebne podatke: 
•    za postpaid korisnike – ime i prezime, OIB, korisnički broj 
•    za korisnike bonova – PUK1, korisnički broj 
 Ukoliko navedeni podaci nedostaju, molimo da nam ih dostavite s već poslanim prigovorom na adresu . 
 Odgovor na vaš prigovor ćete zaprimiti najkasnije u roku od 15 dana, odnosno u roku od 30 dana za prigovor na usluge s posebnom tarifom. 
Očekivano vrijeme za rješenje vašeg prigovora je unutar 11 dana od datuma podnošenja. 
 U međuvremenu posjetite našu stranicu: www.hrvatskitelekom.hr te u rubrici Pitanja i odgovori saznajte odgovore na brojna pitanja. 
Administrirajte sve vaše HT usluge on-line. 
Naša Služba za korisnike vam je dostupna i putem: 
Facebook 
Twitter 
YouTube 
Google+ 
S poštovanjem, 
Vaš T-HT


Dear Customer,
Your e-mail has been received.
This is an automatic reply. Please do not respond to this message.

Please be sure you have stated all your data: 
•    for postpaid – first and last name, your ID number, your phone number 
•    for prepaid – PUK1, your phone number, amount of the last recharge 


If not, please do so along with already submitted complaint.
You will receive a reply within 15 days at the latest, or within 30 days for a complaint about premium rate services.
Expected duration for resolving your complaints is within 11 days.
In the meantime, visit our webpage: www.hrvatskitelekom.hr and find answers to a number of questions in the FAQ section.
You can administrate all your HT services online.
Our Customer Service is available also via:
Facebook
Twitter
YouTube
Google+

Regards,
Your T-HT

<HTML><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

</FONT></P><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

</FONT></P></HTML>