Re: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T2016112…

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ (text/html)
+ T-Logo.png (image/png)
Delete this message
Author:  T-com tehnicka.podrska
Date:   
To:  Miroslav Rovis
Subject: Re: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T201611210376]

Poštovani,
ljubazno Vas molimo da pojasnite kakve poteškoće postoje s PDF dokumentima i e-mailom, javlja li se određena greška pri otvaranju.
U tom slučaju Vas ljubazno molimo za printscreen greške te da, ukoliko već niste, provjerite koristite li najnoviju verziju Adobe readera.
Koristimo priliku istaknuti mogućnost ulaska u Magenta 1 ( http://bit.ly/2gavl34 ), koja donosi pogodnosti na fiksnim i mobilnim uslugama, a uz koji je moguće kupiti PlayStation®4 Pro te Sony Xperia XA.
U slučaju dodatnih upita stojimo Vam na raspolaganju.
S poštovanjem,
HRVATSKI TELEKOM d.d.

Jasmina
Agent za e-korisničku podršku
Odjel e-poslovanja
Odsjek za e-korisničku podršku
Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
E-mail: ( mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr )
Facebook ( http://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ) Twitter ( https://twitter.com/hrvatskitelekom ) Instagram ( https://www.instagram.com/hrvatski.telekom/ ) Google+ ( https://plus.google.com/b/106401043936944637172/106401043936944637172/posts ) YouTube ( http://www.youtube.com/user/HrvatskiTelekom )
www.hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )

ŽIVJETI ZAJEDNO

Lakše pratite potrošnju i upravljajte uslugama...preuzmite novu Moj Telekom aplikaciju! *Android ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hrvatskitelekom.m.mojT&hl=hr )* *iOS ( https://itunes.apple.com/us/app/moj-telekom-hr/id1076967450?mt=8 )*

----------------------------
From: "Miroslav Rovis" <>
Sent: 21.11.2016 14:36
To:
Subject: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a?
Vrlo &scaron;tovani!

Nemojte mi zamjeriti, ali ja sam zapravo ugodno iznenađen. U jednoj
pojedinost...

Naime, nisam vidio e-poruku od T-com-a koja ne bi imala već ranije od
vas uporabljen Message-ID, pa je ovo jedna od riedkih, ako ne i jedina
od mnogih automatskih poruka koje sam kroz mnogo mjeseci primio a koja
nije absolutna kopije neke predhodno poslane automatske T-com-ove
poruke!

Ali ja ću ipak njezin izvorni (kakav bi se trebao pod In-Reply-To
pojaviti u ovoj poruci, zamjeniti Message-ID-om moje ranije poruke,
ovaj:
"In-Reply-To: <20194874.17.1479716300265.JavaMail.SAICEW1$@SAICEW1>"
zato da dobijem dobar thred na:
http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/

Slobodno uporabiti alias, jer T-com me toliko izzlostavljao, da ne kanim
imati tajnu korespondenciju...

Ali, molim, obavite posao, koliko do onih ukakljenih PDF-ova...

---
Evo te konačno-normalne T-com-ove automatske poruke, izpod...
Jo&scaron; jednom, normalno je &scaron;to nije imala već ranije mnogo puta poslani
Message-ID, nego, kako i treba po standardu, nova poruka, novi ID:
"Message-ID: <20194874.17.1479716300265.JavaMail.SAICEW1$@SAICEW1>"

Hej, čak je u podpunosti vidljiva i moja e-pokuka za koju je ta poruka
automatska potvrda da je ona primljena... Iskreno, iskreno sam ugodno
iznenađen! Konačno normalno, ljudsko, fair, pona&scaron;anje od T-com-a...
Prilikom potvrde prijama poruke... Ajmo vidjeti i drugo...

On 161121-13:09+0000, T-HT Auto response wrote:
> Po&scaron;tovani,
>
> va&scaron;a e-mail poruka je zaprimljena.
>
> Ovo je automatski odgovor. Molimo vas da ne odgovarate na ovu poruku.
>
> Odgovor na va&scaron; upit, ovisno o temi, zaprimit ćete u najkraćem mogućem roku. Ukoliko se radi o prigovoru, odgovor ćete zaprimiti najkasnije u roku od 15 dana, odnosno u roku od 30 dana za prigovor na usluge s posebnom tarifom.
> Ukoliko je riječ o otključavanju uređaja, odgovor ćete zaprimiti najkasnije u roku od 15 dana.
>
>
> U međuvremenu posjetite na&scaron;u stranicu: www.hrvatskitelekom.hr te u rubrici Pitanja i odgovori saznajte odgovore na brojna pitanja.
>
> Administrirajte sve va&scaron;e HT usluge on-line.
>
> Na&scaron;a Služba za korisnike vam je dostupna i putem:
> Facebook
> Twitter
> YouTube
> Google+
>
> S po&scaron;tovanjem,
> Va&scaron; T-HT
>
>
>
>
>
>
>
>
> Dear Customer,
>
> Your e-mail has been received.
>
> This is an automatic reply. Please do not respond to this message.
>
> You will receive a reply to your inquiry as soon as possible. In case of a complaint, you will receive a reply within 15 days at the latest, or within 30 days for a complaint about premium rate services.
> In case of device unlock request, you will receive a reply within 15 days at the latest.
>
> In the meantime, visit our webpage: www.hrvatskitelekom.hr and find answers to a number of questions in the FAQ section.
>
> You can administrate all your HT services online.
>
> Our Customer Service is available also via:
> Facebook
> Twitter
> YouTube
> Google+
>
> Regards,
> Your T-HT
>
> <HTML><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>
>
> IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku gre&scaron;kom, molimo Vas, obavijestite po&scaron;iljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo preno&scaron;enje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mi&scaron;ljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu &scaron;tetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.
>
> </FONT></P><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>
>
> DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.
>
> </FONT></P></HTML>--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr
From: Miroslav Rovis <>
To: "" <>
Cc:
Bcc:
Subject: Re: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a?
Reply-To:
In-Reply-To: <>

On 161121-14:08+0100, Miroslav Rovis wrote:
> Moje &scaron;tovanje!
>
> Niste neznalice, dogodilo se, ovaj dokumentirani slučaj, prije nekih dva
> i kusur sahata
> (
> aahh... događalo se vi&scaron;e puta, i samo jedan od tih puta sam poveznicom
> napomenuo...
> )
> ... [događalo se vi&scaron;e puta] da &scaron;alje meni T-com batrljke pod PDF
> dokumente.
>
> [Niste neznalice], naprotiv, dosta ih je među vama programmer-ima
> T-com-a koji znate (i puno) vi&scaron;e nego ja, pa, ne bih stvarno očekivao da
> biste se okuražili reći mi da je kvar u mojem mrežnom pregledniku ili
> PDF-pregledniku.
>
> Molim vas rje&scaron;ite ovo, i javite mi da je rje&scaron;eno:
>
> T-cogne and PDF?
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
>
> A po&scaron;tenim djelatnicima T-com-a se izpričavam na uporabi nadimka umjesto
> imena va&scaron;e tvrdke na toj stranici (samo po&scaron;tenima se izpričavam za to).
>
> Rje&scaron;ite ovo, pa ne želite valjda dopustiti da neki čudni va&scaron;i
> uposlenici, kakve bi doista trebalo lustrirati, ovako ukakuju službene
> dokumente!? Prečesto se ovo događalo, i u presudnim trenutcima a da bi
> bilo slučajna pogrje&scaron;ka, propust, "oma&scaron;ka"...
>
> Svako dobro!
> --
> Miroslav Rovis
> Zagreb, Croatia
> http://www.CroatiaFidelis.hr
--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr


<HTML><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

</FONT></P><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

</FONT></P></HTML>